Background photo di atas saya ambil daripada facebook seorang teman. Ia adalah hakmilik Hairul Anuar Photography & Design (Klik).

Monday, January 31, 2011

ZAADUL MA'AAD - PETUNJUK NABI SAW DALAM HAL JENAZAH

Berhenti sejenak daripada mengepos entry-entry terjemahan kitab SifrusSa'adah, untuk kali ini akan ditampilkan pula terjemahan sebahagian daripada isi kitab Zaadul Ma'aad karangan Imam yang mulia, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah rh.

Terjemahan ini adalah berkaitan jenazah dan hal-hal yang bersangkutan dengannya. Itupun hanyalah sebahagian awalnya sahaja. Ada beberapa mukasurat lagi tetapi kekangan masa tidak mengizinkan aku menterjemahnya lagi buat masa ini. Jika ada kelapangan masa, terjemahan seterusnya akan menyusul dalam masa tidak berapa lama, insyaAllah. Ya Allah, kurniakan aku kesempatan itu, ameen.

************************

Fasal: Petunjuk Nabi SAW tentang jenazah, dan solat ke atasnya, mengiringinya dan mengebumikannya. Dan apa yang didoakan kepada mayat di dalam solat jenazah dan setelah dikuburkan dan hal-hal yang bersangkutan dengannya.


Petunjuk Nabi SAW di dalam hal menguruskan jenazah adalah teladan yang paling sempurna, tidak menyerupai perbuatan umat-umat yang lain. Menyeluruh dari aspek berbuat ihsan kepada mayat serta segala yang mendatangkan manfaat kepadanya di alam kuburnya dan hari kebangkitannya. Serta berbuat ihsan kepada ahli keluarga dan kerabatnya yang ditinggalkannya. Serta dalam menegakkan hak peribadatan mereka yang masih hidup kepada Allah semata dalam apa yang dilakukan kepada si mayat itu.

Petunjuk Nabi SAW dalam pengurusan jenazah iaitu menegakkan hak peribadatan kepada Allah dengan keadaan yang paling sempurna, disamping berbuat ihsan kepada mayat dengan menghantarkannya untuk bertemu Allah dalam keadaan yang terbagus dan terbaik.

Iaitu dengan berdirinya Baginda dan para sahabat membentuk saf memuji Allah dan meminta keampunan untuk si mati, dan memohon maghfirah dan rahmat serta memohon dihindarkan (daripada kemurkaan dan azab).

Kemudian setelah itu berjalan di hadapannya (jenazah) sehingga meletakkannya di dalam persemadiannya, lalu Baginda bersama para sahabat berdiri menghadap jenazah itu di atas kuburnya sambil berdoa agar diteguhkan (tatsbit) yang mana itulah yang paling diharapkan olehnya (si mati).

Kemudian sentiasa berziarah kepadanya di kuburnya dan memberi salam kepadanya serta doa sepertimana seorang yang hidup mengunjungi dan berziarah kepada sahabatnya semasa di dunia.

###########################


Pertama-tamanya adalah: Mengunjunginya ketika sakit, sambil mengingatkannya kepada akhirat, memperingatkannya agar berwasiat dan bertaubat, serta memerintahkan kepada sesiapa yang hadir (di saat nazaknya) agar mentalqinkan (mengajarkan) syahadah “tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah” supaya itulah yang menjadi perkataannya yang terakhir (dari dunia ini).

Kemudian, (Baginda) melarang daripada melakukan kebiasaan umat yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari dihimpunkan segala makhluk di hadapan Allah; iaitulah kebiasaan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan baju, mencukur kepala, menjerit-jerit dengan teriakan penyesalan, meratap dan yang seumpamanya.

Baginda mencontohkan agar tenang, tangisan yang lirih (tidak mengangkat suara), dan kesedihan di dalam hati yang mana baginda sendiri melakukan hal tersebut (ketika kematian anak Baginda Ibrahim) seraya bersabda: “bergenanglah airmata, dan berdukalah hati, namun kami tidak akan mengucapkan selain apa yang diredhoi Tuhan kami..”

Baginda mensunnahkan kepada ummatnya agar memuji Allah dan beristirja’ (mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun), serta redho dengan ketentuan Allah. Namun itu tidaklah menghalang dari tangisan dan kesedihan hati. Sedangkan Baginda adalah makhluk yang paling redho dengan ketentuan Allah dan paling agung pujiannya kepada Allah, namun begitu Baginda juga menangis kerana kasih sayang dan belas kasihnya pada hari kewafatan anaknya Ibrahim, dalam keadaan hati penuh dengan rasa redho dan syukur kepada Allah, serta lidah yang tidak hentinya berzikir dan memujaNya.


Bersambung insyaAllah...

Tuesday, January 18, 2011

SIFRUSSA'ADAH - PETUNJUK NABI SAW DI DALAM I'TIDAL

PETUNJUK BAGINDA SAW DALAM I’TIDAL DAN DZIKIR YANG DIBACA DI DALAMNYA.

Adalah Baginda apabila mengangkat kepalanya daripada ruku’ akan membaca: “sami’allahu liman hamidah”. Dan telah tsabit tentang mengangkat tangan dalam tiga tempat ini ( takbiratul ihram, ruku’ dan I’tidal ) dan kerana banyaknya riwayat yang menerangkan hal tersebut menjadikan ianya adalah seumpama sudah mutawatir. Telah sohih di dalam bab ini (mengangkat tangan) sebanyak empat ratus khabar dan atsar, dan sepuluh sahabat yang dijamin syurga turut meriwayatkannya. Dan sentiasalah Rasulullah saw melakukannya sehinggalah akhir hayatnya serta tiada riwayat menyatakan hal sebaliknya.

Baginda apabila bangun daripada ruku’ akan berdiri tegak, demikian juga apabila duduk di antara dua sujud. Sabdanya : “tidak memadai solat seorang yang tidak menegakkan / meratakan tulang belakangnya di dalam ruku’ dan sujud”.

Kadang-kadang, apabila telah bangun daripada ruku’ (ketika tegak berdiri) Baginda akan membaca : “Robbana walakal hamd” atau “Allahumma robbana lakal hamd”. Kedua-duanya adalah sohih. Namun, menggabungkan Allahumma dan Wau (pada lakal hamd) adalah tidak tsabit. *

Kebiasaannya Baginda akan memanjangkan rukun ini mengikur kadar panjangnya ruku’. Kadang-kadang Baginda akan membaca : “Allah telah mendengar sesiapa yang memujiNya, wahai Tuhan kami, bagiMulah segala kepujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki selain keduanya. Engkaulah yang layak dipuji dan diagungkan dan paling berhak dengan apa yang dikatakan oleh hambaMu (dengan segala pujian mereka) dan kami semua adalah hamba-hambaMu. Tiada yang dapat menahan pemberianMu, dan tiada sesiapa pun yang berhak memberi apa yang Engkau tahan, tidak bermakna kemurahan yang lain, dariMu jualah segala kemurahan itu”.

Kadangkala Baginda akan membaca : “ Ya Allah, bersihkanlah aku daripada segala kesalahan dengan air, salju dan embun. Hapuskanlah dariku segala dosa-dosa dan kesalahan, sepertimana Engkau sucikan baju yang putih bersih daripada kotorannya. Dan jauhkanlah daku daripada segala kesalahanku seperti Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat”.

Terkadang Baginda sekadar membaca : “Bagi Tuhanku segala kepujian, bagi Tuhanku segala kepujian” yang diulang-ulanginya sehingga kadar lamanya berdiri itu menyamai kadar lamanya ruku’. Kadangkala Baginda melamakan I’tidal sehinggakan para jema’ah menyangka Baginda telah terlupa, demikian juga yang berlaku di dalam sujud sehingga jemaah beranggapan Baginda telah terlupa.

Inilah kebiasaan Baginda di dalam ruku’ dan sujud. Hadis Al-Barra’ bin ‘Azib : “adalah ruku’nya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya dan bangun daripada ruku’nya adalah hampir sama melainkan berdiri dan duduk tahiyyatnya” jelas menunjukkan samanya (kadar ) lama berdiri membaca dan duduk tasyahhud; dan samanya (kadar) seluruh rukun yang selainnya pada lama dan singkatnya (iaitu jika dilamakan ruku’ maka lamalah pula I’tidal dan sujud, begitulah sebaliknya ). Dan bukanlah yang dimaksudkan berdiri di dalam hadis tersebut dengan berdiri setelah ruku’ (tetapi yang dimaksudkan adalah seperti yang diterangkan oleh pengarang, iaitu berdiri sebelum ruku’ ).

Perbuatan meringkaskan dua rukun ini- aku maksudkan I’tidal dan duduk antara dua sujud- dan memendekkan keduanya adalah termasuk perkara baru yang diada-adakan oleh Bani Umayyah, dan tidak sekali-kali berasal daripada kebiasaan Nabi saw.

Dan Allah mengkhabarkan hal yang sebenarnya, dan dia jualah yang menunjukkan jalan (kebenaran).


*Apa yang dinafikan oleh pengarang r.h adalah tidak tepat, kerana sesungguhnya telah tsabit riwayatnya di dalam Sohih Bukhari daripada Abi Hurairah ra iaitu: adalah Nabi SAW apabila Baginda berkata sami’Allahu liman hamidah” maka Baginda membaca Allahumma robbana Walakal hamd” ( Sohih Bukhari jilid 2,no 795)

Tammat.

(akan menyusul fasal sujud dan dzikirnya, insyaAllah)