Background photo di atas saya ambil daripada facebook seorang teman. Ia adalah hakmilik Hairul Anuar Photography & Design (Klik).

Thursday, May 26, 2011

AL- ISTI'DAAD LI YAUMIL MA'AAD - BAB 4 (PERKARA)

Bab 4 (Perkara)

***


Diriwayatkan Nabi SAW bersabda kepada Abi Zarr Al Ghifari r.anh: “Wahai Abu Zarr, perbaikilah kapalmu kerana lautan itu sangat dalam, berbekallah secukupnya kerana perjalanan itu sangat panjang, ringankanlah bebanan kerana pendakian itu sangat melelahkan, dan ikhlaskanlah amal kerana pengawas sedang memerhatikan”.


Berkata penyair:

“Bertaubat itu suatu yang wajib

Namun meninggalkan dosa lebihlah wajibnya,


Bersabar kerana musibah itu sukar,

Sedangkan terlepasnya pahala itu lebih lagi sukarnya,


Silih bergantinya masa dipenuhi keajaiban,

Namun kelalaian manusia lebih menghairankan,


Setiap yang akan datang amatlah dekat,

Sedang maut lebih dekat dari segala yang dekat.”Sebahagian hukamak berkata: “Empat perkara yang elok, namun ada empat perkara lagi yang lebih elok..

 1. Malu bagi seorang lelaki itu elok, namun bagi seorang perempuan itu lebih elok lagi.
 2. Keadilan pada seseorang itu elok, namun pada seorang pemerintah lebih elok lagi.
 3. Taubat daripada seorang tua itu bagus, namun daripada seorang pemuda lebih bagus lagi.
 4. Sifat dermawan daripada si kaya itu bagus, namun daripada si faqir itu lebih bagus lagi.


Hukamak berkata lagi: “Empat perkara yang jelek, namun empat yang lebih jelek.

 1. Pemuda yang berdosa itu jelek, namun dosa daripada seorang tua itu lebih jelek lagi.
 2. Si jahil yang sibuk dengan dunia itu jelek, namun lebih jelek lagi jika si alim melakukannya.
 3. Malas melakukan ibadah itu jelek jika datangnya daripada orang awam, namun lebih jelek jika yang malas itu para ulamak dan penuntut ilmu.
 4. Kesombongan si kaya itu jelek, namun lebih jelek jika si faqir menyombongkan dirinya”.


Sabda Nabi SAW:

 1. “Bintang-bintang itu simbol keamanan kepada penghuni langit (malaikat). Jika ia telah berjatuhan, maka ia adalah kecelakaan ke atas mereka (kiamat).
 2. Ahli Baytku adalah simbol keamanan umatku. Jika mereka terpesong, kehancuran akan menimpa umatku.
 3. Aku adalah keamanan bagi para sahabatku, jika aku telah wafat, kecelakaan akan mendatangi mereka.
 4. Gunung-ganang adalah simbol keamanan bumi ini, jika ia diratakan, bumi akan ditimpa kecelakaan”.


Kata Ibnul Mubarak rh:

 1. "Sesiapa yang bersolat 12 rakaat (nawafil) setiap hari, bererti ia telah menunaikan hak solat.
 2. Sesiapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, bererti ia telah menunaikan hak puasa.
 3. Sesiapa yang membaca seratus ayat Al Quran setiap hari, bererti ia telah menunaikan hak pembacaan Al Quran.
 4. Sesiapa yang bersedekah seminggu sekali, bererti ia telah menunaikan hak sedekah”.


Kata Umar r.anh: “Ada empat lautan.

 1. Keinginan itu lautan dosa,
 2. nafsu itu lautan syahwat,
 3. maut itu lautan usia, dan
 4. kubur itu lautan penyesalan”.


Utsman bin ‘Affan r.anh berkata: “Aku menemui kelazatan ibadah pada empat hal.

 1. Pertamanya pada menunaikan apa yang difardhukan Allah.
 2. Keduanya pada menjauhi apa yang diharamkan Allah.
 3. Ketiganya pada menyuruh kebaikan kerana mengharapkan pahala daripada Allah.
 4. Dan keempatnya pada menegah kemungkaran kerana takutkan murka Allah.

Seterusnya ia berujar lagi: “Empat perkara zahirnya berupa keutamaan, namun batinnya berupa kefardhuan.

 1. Bergaul dengan para ulamak itu keutamaan, namun mencontohi mereka itu kefardhuan.
 2. Membaca Al Quran itu keutamaan, namun beramal dengannya itu kefardhuan.
 3. Menziarahi kuburan itu keutamaan, namun bersiap menempatinya itu kefardhuan.
 4. Melawat orang sakit itu keutamaan, namun mengambil pengajaran darinya itu kefardhuan”.


Ali r.anh berkata:

 1. “Siapa yang rindukan syurga akan bersegera melakukan kebaikan.
 2. Siapa yang takutkan neraka akan menahan syahwat keinginan.
 3. Siapa yang meyakini kematian, hilanglah darinya lazat kehidupan.
 4. Siapa yang mengenal hakikat dunia akan ringanlah baginya sebarang penderitaan".


Daripada Nabi SAW sabdanya:

 1. “Solat itu tiang agama, dan diam itu lebih utama.
 2. Sedekah itu memadam kemurkaan Tuhan, dan diam itu lebih utama.
 3. Puasa itu perisai dari neraka, dan diam itu lebih utama.
 4. Jihad itu puncak tertinggi agama, dan diam itu lebih utama.”


Dikatakan bahawa Allah telah mewahyukan kepada seorang Nabi Bani Israil:

 1. “Diammu dari memperkatakan kebatilan itu seperti puasa di sisiKu.
 2. Memelihara anggota dari yang diharamkan seumpama solat di sisiKu.
 3. Putus harapan daripada makhluq itu seumpama sedekah di sisiKu.
 4. Tidak menyakiti kaum muslimin itu seolah-olah jihad di sisiKu".


Ibn Mas’ud r.anh berkata: “ Empat perkara menggelapkan hati.

 1. Mengenyangkan perut sesukanya,
 2. bersahabat dengan orang zalim,
 3. melupai dosa-dosa silam; dan
 4. panjangnya angan-angan.
Sementara empat yang mencerahkan hati adalah:
 1. Perut yang lapar kerana takutkan yang haram,
 2. bersahabat dengan orang soleh,
 3. mengingati dosa-dosa lalu, dan
 4. pendek angan-angan.”


Hatim Al Ashom berkata: “Sesiapa yang mendakwakan empat perkara tanpa empat bukti maka dakwaannya palsu.

 1. Sesiapa yang mendakwa cintakan Allah namun tidak menahan diri dari apa yang diharamkan Nya maka dakwaannya dusta.
 2. Sesiapa yang mengaku mencintai Nabi SAW tetapi,membenci faqir miskin, maka pengakuannya palsu.
 3. Sesiapa yang mendakwa mencintai syurga namun bakhil untuk bersedekah, maka dakwaannya batil.
 4. Sesiapa yang mengaku takutkan neraka namun tidak menghentikan dosa maka ia sebenarnya berdusta.”


Daripada Nabi SAW sabdanya: “Tanda kecelakaan itu empat.

 1. Melupai dosa-dosa silam sedangkan Allah tidak melupakannya.
 2. Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan sedang ia sendiri tidak mengetahui apakah amalnya diterima atau sebaliknya.
 3. Melihat kepada orang yang melebihinya dalam perkara dunia; dan
 4. melihat orang yang di bawahnya dalam urusan agama. Allah berfirman: “Aku menginginkannya namun ia tidak menginginkan Daku, maka aku melupakannya.”

Petanda kebaikan itu ada empat:

 1. “Mengingati dosa-dosa lalu,
 2. melakukan kebaikan yang dilakukan,
 3. melihat kepada mereka yang melebihinya dalam urusan agama; dan
 4. melihat mereka yang kurang darinya dalam urusan dunia”.


Sebahagian hukamak berkata: “Simbol keimanan itu empat; taqwa, malu, syukur dan sabar”.


Daripada Nabi SAW sabdanya:

 1. “Ibu kepada segala ubat adalah sedikit makan,
 2. ibu kepada adab adalah sedikitnya percakapan,
 3. ibu kepada ibadat adalah sedikitnya dosa,
 4. sementara kesabaran adalah ibu kepada cita-cita".

Katanya lagi SAW: "Empat permata dalam diri manusia yang akan dilenyapkan oleh empat perkara. Empat permata tersebut adalah aqal, agama, rasa malu dan amal soleh. Marah akan melenyapkan aqal, hasad akan melenyapkan agama, tamak pula akan melenyapkan rasa malu, serta mengumpat akan menghapuskan amal soleh.”


Daripada Nabi SAW sabdanya: “Empat perkara di dalam syurga lebih baik daripada syurga itu sendiri.

 1. Kekal dalam syurga lebih baik daripada syurga itu sendiri,
 2. khidmatnya malaikat kepada ahli syurga lebih baik daripada syurga,
 3. bertetangga dengan Nabi-nabi di dalam syurga lebih baik daripada syurga, dan
 4. keredhaan Allah di dalam syurga lebih baik daripada syurga itu sendiri.”

Empat perkara di dalam neraka pula yang lebih teruk daripada neraka itu.

 1. Kekal di dalamnya lebih buruk daripada neraka,
 2. celaan malaikat kepada penghuninya lebih buruk daripada neraka,
 3. bertetangga dengan syaitan di dalam neraka lebih buruk daripada neraka, dan
 4. murka Allah kepada penghuninya lebih buruk daripada neraka itu sendiri”.


Sebahagian hukamak apabila ditanya, bagaimana keadaanmu, ia menjawab: "Aku mendampingi Tuhan dan memusuhi nafsu, menasihati makhluq dan mengambil dunia sekadarnya”.


Hukamak telah memilih empat ungkapan daripada empat kitab.

 1. Daripada Taurat berbunyi; “Sesiapa yang redha dengan pemberian Allah akan tenang dunia akhirat".
 2. Daripada Injil pula berbunyi; “Sesiapa yang menghancurkan syahwat akan mulia di dunia dan akhirat”.
 3. Daripada Zabur pula berbunyi; “Sesiapa yang menjauhi pergaulan dengan manusia akan selamat dunia akhirat".
 4. Dan daripada Al Furqan (Al Quran) pula berbunyi; “Sesiapa yang memelihara lisannya akan selamat di dunia dan akhirat”.


Umar r.anh berkata: “Tiadalah Allah mengujiku dengan satu bala melainkan dikurniakan dengannya empat macam nikmat;

 1. Pertamanya ia bukannya kerana dosaku,
 2. keduanya aku tidak ditimpa musibah yang lebih teruk daripadanya,
 3. ketiganya aku tidak diharamkan redhoNya, dan
 4. keempatnya aku mengharapkan pahala daripadanya”.


Abdullah Ibnul Mubarak berkata: “Seorang lelaki yang bijaksana mengumpulkan hadis lalu memilih empat puluh ribu daripadanya. Kemudian ia memilih lagi empat ribu daripadanya, setelah itu ia menyaring pula sehingga menjadi empat ratus. Kemudiannya ia memilih empat puluh daripadanya. Akhirnya ia hanya memilih empat sahaja daripadanya.

 1. Pertamanya adalah; “Janganlah engkau percayakan urusanmu kepada seorang wanita dalam segala keadaan".
 2. Keduanya; “Janganlah engkau terpedaya dengan harta dalam segala keadaan".
 3. Ketiganya; “Janganlah membebankan perutmu di luar kesanggupannya".
 4. Keempatnya adalah; “Jangan mengumpulkan ilmu yang tidak memberi manfaat padamu”.


Muhammad bin Ahmad berkata tentang firman Allah :“ Dan (Yahya ) itu adalah seorang tuan (sayyid) dan yang menjaga diri serta seorang nabi yang soleh”.

Katanya; Allah menyebut Yahya a.s sebagai seorang tuan sedangkan ia adalah hambaNya disebabkan ia dapat mengawal empat perkara iaitu: hawa nafsunya, iblis, lidahnya dan rasa marahnya”.


Ali r.anh berkata: "Agama dan dunia ini akan selamanya tegak disebabkan empat hal.

 1. Selagimana si kaya tidak bakhil dengan kekayaannya,
 2. ulama beramal dengan ilmunya.,
 3. si jahil tidak menyombong dalam kejahilannya; dan
 4. fakir miskin tidak menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia”.


Daripada Nabi SAW sabdanya: “Allah akan berhujjah pada hari akhirat nanti kepada empat orang dengan empat jenis manusia.

 1. Orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Dawud,
 2. seorang hamba dengan Nabi Yusuf ( kerana Baginda pernah dijadikan hamba ),
 3. orang yang sakit dengan Nabi Ayyub; dan
 4. orang yang fakir dengan Nabi Isa”.


Bilal bin Saad r.h berkata: “Meskipun seorang hamba melakukan dosa namun Allah tetap memberinya empat perkara:

 1. “Tidak ditahan rezekinya,
 2. tetap disihatkan badannya,
 3. tidak didedahkan dosanya; serta
 4. ditangguhkan hukumannya”.


Hatim Al Ashom r.anh berkata: “Sesiapa yang mengalihkan fikirannya kepada empat perkara akan memperolehi syurga.

 1. Iaitu tidur kepada kubur,
 2. kesombongan kepada mizan (timbangan amal),
 3. kerehatan kepada titian (Siratal Mustaqim); dan
 4. syahwat keinginan kepada syurga Tuhan”.


Hamid Al Laffaf berkata: "Kami mencari empat perkara pada empat perkara, namun kami memperolehinya pada empat yang lain pula.

 1. Kami mencari kekayaan dengan harta namun kami menemuinya pada sikap berpada dengan apa yang ada (Qana'ah).
 2. Kami mencari kerehatan pada banyaknya harta namun kami mendapatinya pada sedikitnya harta.
 3. Kami mencari kelazatan pada ni’mat, namun kami mendapatinya pada badan yang sihat,
 4. Kami mencari rezeki di bumi lalu kami mendapatinya di langit yang tinggi”.


Ali kwj berkata: "Empat perkara yang sedikitnya pun dikira cukup banyak.

 1. Kesakitan,
 2. kepapaan,
 3. neraka; dan
 4. permusuhan".


Hatim Al Ashom berkata: "Empat perkara yangtidak diketahui nilainya melainkan oleh empat jenis manusia.

 1. Kemudaan oleh seorang tua,
 2. kelapangan oleh orang yang ditimpa bala,
 3. kesihatan oleh orang yang sakit;
 4. dan kehidupan oleh orang yang telah meninggal".


Abu Nuwas bersyair:

"Dosa-dosaku jika aku fikirkan amatlah banyaknya,

Sedangkan rahmat Tuhanku berbanding dosa-dosaku amatlah luasnya.

Tiadalah harapanku kepada amal solehku jika ada,

Namun rahmat Allah jualah harapan yang aku cita,

Dialah Allah, Tuhan yang mencipta diri ini,

Sedang aku hanyalah hambanya mengakui dosa"

(Di sini ada lagi beberapa baris sambungan syair ini, tetapi ditangguhkan penterjemahannya ketika itu kerana belum menjumpai perkataan yg benar-benar sesuai untuk menggambarkan makna syair itu..)


Sabda Nabi SAW: “Apabila tibanya hari kiamat akan diletakkan timbangan amal lalu didatangkan ahli solat dan ditimbang pahala mereka, kemudian didatangkan pula ahli puasa dan ditimbang pahala mereka. Setelah itu didatangkan pula ahli hajji dan ditimbang pahala amalan mereka. Kemudian didatangkan pula mereka yang selalu ditimpa bala (ujian) di dunia dahulu, namun tidak dikeluarkan catatan amalan mereka. Lantas mereka dibalasi dengan pahala tanpa hisab sehingga pada hari itu orang yang sihat-sihat di dunia dahulu berangan-angan sekiranya mereka juga menerima apa yang telah diterima oleh golongan tersebut dikeranakan banyaknya pahala yang disediakan Allah buat mereka”.


Sebahagian hukamak berkata: "Seorang anak Adam pada dirinya terdapat empat bahagian yang akan dikuasai oleh empat pula;

 1. Malaikat maut akan menguasai ruhnya,
 2. ahli waris akan menguasai hartanya,
 3. ulat-ulat akan menguasai jasadnya
 4. manakala orang yang dizaliminya di dunia dahulu akan menuntut amal baiknya di akhirat".

Mereka berujar lagi:

 1. "Siapa yang sibuk dengan syahwat tidak akan lepas daripada wanita,
 2. siapa yang sibuk mengumpul harta tidak akan dapat lari daripada yang haram,
 3. siapa yang sibuk dengan mencurahkan manfaat kepada kaum muslimin tidak dapat tidak mesti bergaul; dan
 4. sesiapa yang sibuk dengan ibadah maka tidak dapat tidak mesti dengan ilmu".


Daripada Ali bin Abi Talib katanya: "Empat amalan yang paling sukar hendak dilaksanakan;

 1. memberi maaf ketika sedang marah,
 2. dermawan ketika kesempitan (kekurangan harta),
 3. menjaga diri ketika bersendirian; dan
 4. berkata benar ketika takutkan atau berharap kepada seseorang".


Di dalam Zabur disebutkan: "Allah Ta’ala telah mewahyukan kepada Nabi Dawud a.s bahawa seorang yang berakal dan bijaksana itu mestilah mempunyai empat waktu di dalam kehidupannya.

 1. Waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya,
 2. waktu untuk menghitung dirinya,
 3. waktu yang mana dia berjumpa saudara-saudaranya yang akan memberitahukan kecacatan dirinya; dan
 4. waktu di mana dia bersenang-senang dengan kelazatan yang dibenarkan (bersama isterinya)".


Sebahagian hukamak berkata: "Ibadat itu terhimpun pada empat perkara; menepati janji, memelihara batasan, bersabar atas kekurangan dan redha dengan apa yang dimiliki.


Tamat edit Bab 4 (Perkara) pada:

26 Mei 2011, 2.50 ptg, MTK

Tuesday, May 24, 2011

AL-ISTI'DAAD LI YAUMIL MA'AAD - BAB 3

Bismillah..

Bab 3 ( Perkara )

***


Diriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya: "Barangsiapa berpagi-pagi mengeluh tentang kesempitan hidupnya (dunianya),maka ia seolah-olah mengeluhkan Tuhannya (mengkritik Tuhannya). Barangsiapa yang berpagi-pagi merasa dukacita tentang urusan dunianya, maka seolah-olah memarahi Allah. Barangsiapa yang merendahkan diri kepada seorang kaya untuk memenuhi hajatnya, maka telah hilang dua pertiga agamanya”.

Daripada Abi Bakr As-Siddiq r.anh: “Tiga perkara yang tidak akan diperolehi dengan tiga perkara; kekayaan dengan angan-angan, kemudaaan dengan mewarnakan uban dan kesihatan dengan pengubatan”.

Daripada Umar r.anh: “Bagusnya pergaulan dengan manusia separuh daripada aqal (kecerdikan), bagusnya soalan separuh daripada ilmu, bagusnya pengurusan (pentadbiran) separuh daripada kehidupan”.

Daripada Utsman r.anh: “Barangsiapa meninggalkan dunia dicintai Allah; barangsiapa meningggalkan dosa, para malaikat mencintainya; barangsiaa meninggalkan ketamakan kepada milik kaum muslimin akan beroleh cinta mereka”.

Daripada Ali kwj: “Seandainya engkau menginginkan nikmat dunia, maka cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu; jika engkau mencari kesibukan maka cukuplah ketaatan sebagai kesibukanmu; jika engkau mengharapkan nasihat, maka cukuplah maut sebagai penasihat bagimu”.

Daripada Ibn Mas’ud r.anh: “Betapa ramai orang yang beroleh ni’mat namun berupa istidraj. Berapa ramai pula yang beroleh pujian, namun sebagai ujian. Betapa ramai lagi yang ditutup dosa-dosa mereka sehingga tertipu dengannya (sehingga menjadikan berterusan melakukan dosa)”.

Daripada Nabi Dawud a.s: “Diwahyukan di dalam Zabur: “Menjadi hak ke atas seorang yang beraqal untuk tidak menyibukkan dirinya selain pada tiga perkara: “Berbekal untuk hari kemudian (akhirat), mencari keperluan untuk kehidupan dan mencari kenikmatan pada yang dihalalkan”.

Daripada Abi Hurairah r.anh katanya bahawa Nabi SAW bersabda: “Tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang membinasakan; tiga perkara yang menaikkan darjat dan tiga perkara yang menghapuskan dosa-dosa:

Adapun tiga yang menyelamatkan adalah:

 1. Takut kepada Allah ketika berseorangan atau di tengah keramaian
 2. Bersikap hemat (al-qashdu) di waktu faqir atau kaya
 3. Berlaku adil ketika redho atau murka

Adapun tiga yang membinasakan adalah:

 1. Bakhil yang terlampau
 2. Hawa nafsu yang dituruti
 3. Bangga/ujub dengan pendapat sendiri

Adapun tiga perkara yang mengangkat darjat adalah:

 1. Menyebarkan salam
 2. Memberi makan (orang yang kelaparan)
 3. Bersolat malam di waktu manusia nyenyak tidur

Adapun tiga yang menghapus dosa-dosa adalah:

 1. Menyempurnakan wudhuk pada malam yang sangat sejuk
 2. Melangkahkan kaki untuk bersolat jamaah
 3. Menanti solat setelah solat


Daripada Jibril a.s: “Wahai Muhammad! Hiduplah semahumu kerana engkau akan mati juga akhirnya. Cintailah sesiapa saja, kelak engkau akan berpisah dengannya. Buatlah apa saja, engkau akan dibalas akhirnya”.

Bersabda Nabi SAW: “Tiga golongan yang akan dinaungi ‘ArasyNya pada hari yang tiada naungan selain naunganNya; Mereka yang berwudhuk pada waktu-waktu yang sulit, mereka yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan malam dan mereka yang memberi makan orang yang kelaparan”.

Ditanyakan kepada Nabi Ibrahim a.s: “Kerana apakah Allah mengambilmu sebagai KhalilNya (KekasihNya)? “Dengan 3 perkara”; jawabnya. "Aku mengutamakan perintah Allah daripada perintah selainNya. Aku tidak merasa terbeban dengan apa yang diperintahkanNya kepadaku. Dan aku tidak pernah makan malam dan bersarapan selain bersama tetamu”.

Daripada sebahagian hukamak: “3 perkara akan menghilangkan kedukaan; zikrullah, bertemu dengan wali-waliNya dan berbicara dengan para hukamak”.

Daripada Hasan Al-Basri: “Tiada ilmu bagi orang yang tidak beradab, tiada agama bagi sesiapa yang tidak bersabar, dan tiada kedekatan (kepada Allah0 bagi orang tidak menjaga diri (wara’)”.

Diceritakan bahawa seorang lelaki dari kalangan Bani Israil berhasrat untuk keluar menuntut ilmu. Lalu halnya sampai kepada pengetahuan salah seorang Nabi mereka, lantas Baginda segera menemui pemuda tersebut seraya berujar; “Hai pemuda! Aku akan mengkhabarkan kepadamu 3 perkara yang terangkum di dalamnya ilmu orang terdahulu dan orang kemudian:

 1. Takutilah Allah di kala keseorangan dan di tengah keramaian
 2. Tahanlah lidahmu daripada membicarakan makhluq selain kebaikan-kebaikan mereka
 3. Amatilah rotimu (makananmu) sehingga engkau tidak makan selain yang halal

Akhirnya si pemuda membatalkan hasratnya untuk keluar.

Diriwayatkan bahawa seorang daripada Bani Israil mengumpul 80 peti ilmu namun tidak dimanfaatkanya. Lalu Allah mewahyukan kepada sebahagian Nabi mereka untuk mengatakan kepada lelaki tersebut: “Kalaupun engkau menghimpun ilmu yang banyak, ia bukanlah bernilai apa-apa bagimu jika engkau tidak mengamalkan 3 perkara:

 1. Janganlah mencintai dunia kerana ia bukanlah negeri bagi orang yang beriman
 2. Janganlah bersahabat dengan syaitan kerana ia bukanlah temannya orang Mukmin
 3. Janganlah menyakiti seorang pun kerana ia bukanlah daripada sifat seorang Mukmin

Daripada Abi Sulaiman Ad-Darani r.h: ia bermunajat: “Tuhanku, jika engkau mendakwaku disebabkan dosa-dosaku, maka aku akan membela diri dengan pengampunanMu, seandainya engkau menuntutku disebabkan kebakhilanku, akan ku sebutkan kepemurahanMu, sekiranya engkau mencampakkanku ke dalam nerakaMu, akan ku beritahukan penghuninya kecintaanku kepadaMu…”

Dikatakan: “Manusia yang paling bahagia adalah yang memiliki hati yang berilmu, badan yang sabar dan merasa cukup dengan apa yang ia dapat (qana’ah)”.

Daripada Ibrahim An-Nakhaie: “Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa dikeranakan 3 perkara; Banyak bercakap, banyak makan dan banyak tidur”.

Daripada Yahya bin Muadz Ar-Razi: “Sungguh beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, membina kuburnya sebelum menempatinya serta membuat Tuhannya redho sebelum menemuiNya”.

Daripada Ali kwj: “Sesiapa yang tidak memiliki Sunnatullah, Sunnah RasulNya dan Sunnah para WaliNya maka ia seolah-olah tidak memiliki suatu apapun”.

Lalu seorang bertanya: “Apakah Sunnatullah?” “Menyimpan rahsia”; ujarnya..

"Apa pula Sunnah RasulNya?". "Bergaul di tengah manusia".

"Apa pula Sunnah para WaliNya?". "Menanggung cubaan/ penghinaan daripada manusia.”


Orang sebelum kita sentiasa berpesan-pesan dan saling menulis tentang 3 perkara:

 1. Sesiapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan mencukupkan baginya urusan agama dan dunianya
 2. Sesiapa yang memperindahkan batinnya, Allah akan menghiaskan zahirnya.
 3. Sesiapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungannya dengan sesama manusia.

Daripada Ali kwj: “Jadilah engkau manusia terbaik di sisi Allah; jadilah engkau manusia terjahat di sisi dirimu sendiri (dalam pandanganmu). Serta jadilah engkau di kalangan manusia seperti salah seorang daripada mereka”.

Dikisahkan bahawa telah diwahyukan kepada Nabi Uzair:

 1. “Wahai Uzair! Jika engkau melakukan dosa kecil maka janganlah engkau melihat kecilnya dosa itu, namun lihatlah kepada siapa engkau berdosa.
 2. Jika engkau mendapat nikmat yang sedikit, jangan dilihat akan sedikitnya, tetapi pandanglah siapa yang merezekikannya.
 3. Jika engkau ditimpa musibah, maka janganlah engkau mengadukanKu (dengan musibah itu) kepada makhluq sepertimana aku juga tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikatKu ketika kejahatanmu (dosa-dosamu) naik kepadaKu”

Daripada Hatim Al-Ashom r.h: "Setiap pagi syaitan akan membisikkan kepadaku (cuba menghasutku). “Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di mana engkau akan tinggal?". Maka aku menjawab; "Maut makananku, kafan pakaianku dan kubur adalah tempat tinggalku”.

Daripada Nabi SAW: “Barangsiapa yang keluar daripada naungan (kehinaan) maksiat menuju kemuliaan taat, maka Allah akan menjadikannya kaya tanpa harta, kuat tanpa tentera, dan mulia tanpa saudara”.

Diriwayatkan bahawa Nabi saw keluar menemui para Sahabatnya pada satu hari lalu menyapa: “Bagaimana keadaan kalian pagi ini?". Jawab mereka: “Kami berpagi-pagi dalam keimanan kepada Allah."

Baginda bertanya lagi: “Kalau begitu apakah tanda-tandanya?". Jawab para sahabat: “Kami bersabar di atas bala, bersyukur di atas kurnia dan merasa redho dengan qadha”.

Lantas Baginda berujar: “Jika demikian, kamu semua benar-benar beriman, demi Tuhan Ka’abah!”.


Allah telah mewahyukan kepada sebahagian NabiNya: “Barangsiapa menemuiKu sedang ia cinta kepadaKu, maka akan Ku masukkannya ke dalam syurgaKu. Barangsiapa yang menemuiKu sedangkan ia takut kepadaKu, maka akan Ku jauhkannya dari nerakaKu. Barangsiapa yang menemuiKu sedang ia malu kepadaKu, maka akan Ku jadikan malaikat hafazah lupa akan dosa-dosanya”.


Daripada Abdillah Ibn Mas’ud r.anh: “Tunaikan apa yang difardhukan Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ‘abid. Jauhi apa yang diharamkan Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling zuhud. Redholah dengan pemberian Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya”.

Daripada Soleh Al Marqidi, bahawasanya ia berjalan pada sebahagian rumah-rumah sambil berkata: “Manakah perginya para penghuninya dahulu?, manakah perginya mereka yang dahulunya menghidupkan suasana di rumah-rumah ini?, manakah orang yang dahulunya menempatinya?"..

Terdengar satu suara yang berseru: “Telah menghilang jejak-jejak mereka, telah binasa ditelan bumi jasad-jasad mereka, dan telah kekallah amal-amal mereka tergantung pada leher-leher mereka” (menunggu pembalasan).


Daripada Ali kwj: “Jadilah orang yang memiliki kelebihan daripada sesiapa yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Mintalah dari sesiapa saja yang engkau kehendaki, engkau akan menjadi tawanannya. Merasa cukuplah daripada sesiapa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi temannya”.

Daripada Yahya bin Muadz rh: “Meninggalkan dunia keseluruhannya bererti mendapatkan seluruhnya. Maka sesiapa yang meninggalkan dunia seluruhnya akan mendapatkan dunia seisinya; dan sesiapa yang mengambil keseluruhannya tidak akan mendapat suatu apapun darinya. Maka ambillah dunia seadanya.”

Daripada Ibrahim bin Adham rh: bahawa dikatakan kepadanya: “Dengan apa engkau memperolehi sifat zuhud?". Jawabnya; “Dengan 3 perkara. Aku melihat kubur itu tempat yang buas, dan tiada bagiku peneman, aku melihat jalan itu panjang, dan tiada bagiku bekalan, dan aku melihat Allah yang Maha perkasa akan menghukum, dan tiada bagiku sebarang hujjah”.

Daripada Asy-Syibli rh: “Tuhanku, ……….. (Di sini ada rangkap munajat yang saya tangguhkan untuk menterjemahkannya ketika sedang menterjemah pada tarikh seperti dicatat, namun kitab ini buat masa ini sudah tiada lagi di dalam simpanan saya. Jika terjumpa nanti insyaAllah akan saya terjemahkan.)

Katanya lagi: “Jika engkau menginginkan kejinakan hati bersama Allah, maka musuhilah nafsumu". Katanya lagi: “Seandainya engkau pernah merasai manisnya berhubung dengan Allah, engkau akan tahu betapa peritnya berpisah.”

Sufyan Ats-Tsauri r.h pernah ditanya tentang kejinakan hati bersama Allah, lalu jawabnya: “Iaitu engkau tidak merasa tertarik dengan setiap wajah yang berseri, suara yang merdu mahupun ucapan yang fasih”.

Kata Ibn Abbas r.anh tentang zuhud: “Perkataan zuhud terdiri daripada tiga huruf, Zai, Ha dan Dal. Zai adalah zaadul lil ma’aad (berbekal untuk tempat kembali, iaitu akhirat), Ha adalah hadyu liddiin (berjalan di atas petunjuk), dan Daal adalah dawaamun ‘ala tho’ah (istiqamah melakukan keta’atan)".

Katanya lagi:Zai adalah tarkuz ziinah (meninggalkan perhiasan), Ha adalah tarkul hawa (meninggalkan ajakan nafsu) dan Daal adalah tarkud dunya (meninggalkan dunia).

Hamid Al Laffaf didatangi seorang lelaki yang meminta nasihat darinya, lalu ia berujar; “Jadikanlah untuk agamamu penutup (kulit) seperti penutup (kulit) mushaf.”

Lantas ia ditanya; “Apakah penutup agama itu?”.

Jawabnya: “Meninggalkan berkata-kata selain yang perlu, meninggalkan dunia selain keperluan, dan meninggalkan pergaulan dengan manusia melainkan sekadarnya.

Setelah itu ketahuilah bahawa pangkal kezuhudan itu adalah menjauhi yang haram besar atau kecilnya; menunaikan segala kefardhuan, mudah atau sukarnya dan meninggalkan dunia kepada pencintanya, sedikit atau banyaknya.”


Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya: “Wahai anakku! Diri manusia itu boleh dibahagikan kepada tiga bahgian. Satu untuk Allah,satu bahagian untuk dirinya dan satu bahgian lagi untuk ulat. Adapun untuk Allah adalah ruhnya, untuk dirinya adalah amalnya, manakala jasadnya pula untuk ulat-ulat”.

Ali kwj berkata: “Tiga perkara yang menguatkan ingatan dan menghilangkan kahak; bersugi, berpuasa dan membaca Al Quran”.

Ka’abul Ahbar berkata: “Benteng orang beriman itu ada tiga; masjid, zikrullah dan membaca Al Quran”.

Sebahagian hukamak berkata: “Tiga perkara daripada perbendaharaan Allah yang tidak diberikan selain kepada mereka yang dicintaiNya; kefakiran, kesakitan (penyakit) dan sifat sabar”.

Ibn Abbas r.anhuma ditanya tentang apakah hari , bulan dan amal yang terbaik, lalu jawabnya: “Hari yang terbaik adalah hari Jumaat, bulan terbaik adalah Ramadhan, dan amal yang terbaik adalah solat lima waktu pada waktunya”.

Tiga hari selepas itu, jawapan Ibn Abbas itu diberitahu kepada Sayyidina Ali kwj, lalu beliau mengulas: “Seandainya ditanyakan ulamak, hukamak dan fuqahak timur dan barat pastilah mereka akan menjawab dengan jawapan Ibn Abbas itu, cuma aku ingin menambahkan;

"Amal yang terbaik adalah yang diterima Allah, bulan terbaik adalah bulan di mana engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan hari yang paling baik adalah hari yang mana engkau keluar dari dunia ini ke hadhrat Allah dalam keadaan beriman kepadaNya”.


Seorang penyair berkata:

“Apakah engkau tidak melihat bagimana siang dan malam memamah usia kita,

Sedang kita masih bermain-main setiap masa,

Maka janganlah tertawan dengan dunia dan kenikmatannya,

Kerana ia bukanlah tempat menetap yang sesungguhnya,

Beramallah sebelum kematian menjelma,

Dan janganlah engkau tertipu dengan ramainya teman dan saudara.”


Dikatakan: “Jika Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang hamba maka akan dijadikannya faham urusan agamanya, dan dijadikannya zuhud kepada dunia serta dinampakkan kepadanya kekurangan-kekurangan dirinya”.

Sabda Rasulullah SAW: “Aku menyukai 3 perkara daripada dunia ; wangi-wangian, perempuan dan dijadikan penyejuk mataku di dalam solat".

Abu Bakr As-Siddiq yang berada bersama para sahabat lain berkata: "Benarlah engkau wahai Rasulullah. Aku pula menyukai 3 perkara daripada dunia ini; iaitu melihat kepada wajah Rasulullah, mendermakan hartaku kepada Rasulullah dan memperisterikan anakku (Aisyah) dengan Rasulullah.

Umar yang turut berada di situ berujar; benarlah Abu Bakr. Aku juga menyukai 3 perkara daripada dunia ini; menyuruh kepada kebaikan (amar ma’ruf), menegah kemungkaran (nahi mungkar) dan berkumpul bersama para sahabat".

Utsman pula berkata; "Benarlah Umar; Aku juga menyukai daripada dunia ini 3 perkara: Mengenyangkan (memberi makan) orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian dan membaca Al Quran.

Sampuk Ali r.anh: "Benarlah Utsman. Aku pula menyukai 3 perkara; Berkhidmat kepada tetamu, berpuasa pada musim panas dan berjihad di jalan Allah".

Dalam keadaan demikian tiba-tiba Jibril turun lalu berkata: "Allah mengutusku apabila mendengar pembicaraan kamu tadi dan menyuruhmu untuk bertanya kepadaku apa yang aku sukai daripada dunia ini jika aku daripada kalangan manusia.

Rasulullah lantas bertanya Jibril; "Apakah yang engkau akan sukai jika engkau menjadi penghuni dunia? Jawab Jibril: “Menunjuki orang yang tersesat, menemani orang yang tidak berteman dan menolong orang yang susah yang memiliki tanggungan (ahli keluarga) yang ramai".

Sambung Jibril lagi; "Tuhan Yang Maha Mulia menyukai daripada hambaNya 3 perkara; Bersungguh dalam usaha, tangisan penyesalan (tatkala melakukan dosa) dan kesabaran dalam menempuh kekurangan (kemiskinan)".


Sebahagian hukamak berkata: “Sesiapa yang bergantung kepada akalnya akan sesat, sesiapa yang merasa kaya dengan hartanya akan kekurangan, dan sesiapa yang mencari kemuliaan dengan makhluk akan terhina”.

Kata sebahagian hukamak: “Buah makrifah (mengenali Allah dengan sebenar-benarnya) itu ada 3. Malu kepada Allah, mencintai sesuatu/seseorang pada jalan Allah dan jinak hati dengan Allah (mencintai Allah).

Sabda Nabi SAW: “Mahabbah (cinta) adalah pangkal makrifah,menjaga diri (’iffah) petanda yaqin, puncak keyakinan itu adalah taqwa dan redho dengan taqdir Allah”.

Sufyan Ibn ‘Uyainah berkata: “Sesiapa yang mencintai Allah akan mencintai kekasih Allah, sesiapa yang mencintai kekasih Allah akan mencintai pula segala yang dicintai kerana Allah, sesiapa yang mencintai apa yang dicintai kerana Allah pula tidak suka dikenal dikalangan manusia”.

Nabi SAW bersabda: "Benarnya mahabbah ditandai dengan 3 perkara; iaitu ia akan memilih perkataan kekasihnya berbanding perkataan selainnya, memilih bersama kekasihnya berbanding duduk-duduk dengan selainnya dan memilih redho kekasihnya daripada redho lainnya”.

Wahb bin Munabbih Al Yamani berkata: "Tercatat di dalam Taurat bahawa; “Orang yang tamak itu fakir sebenarnya, sekalipun ia memiliki dunia seluruhnya; orang yang taat akan ditaati walaupun ia seorang hamba; dan orang yang qona’ah (merasa cukup dengan pemberian Allah) itu kaya sekalipun ia kelaparan”.

Ujar sebahagian hukamak: “Sesiapa yang mengenali Allah tidak akan merasa lazat bersama makhluq. Sesiapa yang mengenal (hakikat) dunia tidak akan cinta padanya; dan barangsiapa yang mengetahui keadilan Allah tidak akan berani membantahNya (bermaksiat kepadaNya)”.

Zunnun Al Misri berkata: "Setiap yang takut akan melarikan diri, setiap yang menggemari akan mencari. Setiap yang mencintai Allah akan memusuhi nafsunya".

Katanya lagi: “Orang yang ‘arif itu banduan, hatinya terang-benderang dan amalannya tidak terhitungkan".

Katanya lagi: “Orang yang ‘arif billah itu menepati janji, hatinya suci (cerdik) dan amalnya kepada Allah murni (ikhlas)”.


Abu Sulaiman Ad Darani berkata: “Pangkal kebaikan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah. Anak kunci dunia adalah kenyang, sebaliknya anak kunci akhirat adalah lapar (menyedikitkan makan/ berpuasa)".

Dikatakan: "Ibadah itu seumpama pertukangan, bengkelnya adalah bersendirian (khalwah, iaitu beribadah di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain); modalnya adalah taqwa dan keuntungannya adalah syurga”.

Malik bin Dinar berkata: “Perbaikilah 3 perkara dengan 3 sehingga dengan itu engkau tergolong daripada kelompok orang Mukmin. Sombong dengan tawadhu’; tamak dengan merasa cukup dan kedengkian dengan menjauhinya”.


Selesai terjemah bab 3 pada:

Rabu 4 mac 2009

12.48 tgh malam

MTK

AL-ISTI'DAD LI YAUMIL MA'AAD..

Salaam.

Saya akan menyiarkan semula di blog ini setelah sebelum ini menyiarkan sebahagian daripada terjemahan sebuah kutaib (kitab kecil) karangan Imam Al Hafizh Ibn Hajar Al-'Asqalani bertajuk "Al Isti'daad li yaumil ma'aad" (Bekalan bagi hari kepulangan) ini di blog lain. Semoga ada manfaatnya untuk anda dan saya. Ameen.

*******


Al Isti’dad Li Yaumil Ma’aad- Al Hafizh Al Imam Ibn Hajar Al-'Asqalani


Bismillah


Bab 2 (Perkara)


 • Diriwayatkan daripada Nabi SAW: “ Dua sifat yang tiada satu pun dapat menandingi kelebihannya, iaitu beriman kepada Allah dan melimpahkan manfaat kepada sesama muslim. Manakala dua sifat yang tiada sesuatu yang lebih buruk daripadanya ialah syirik kepada Allah dan mendatangkan kemudaratan kepada orang Islam”.

 • Sabdanya lagi SAW: “Hendaklah kamu melazimkan duduk-duduk bersama para ulama dan mendengarkan perkataan para hukama (cendekiawan). Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah (cahaya daripada kata-kata para hukamak) sepertimana Dia menghidupkan tanah yang gersang dengan siraman hujan”.

 • Daripada Abi Bakr As-Siddiq r.anh: “Sesiapa yang memasuki kubur tanpa bekalan (amal soleh beserta keimanan) adalah seumpama ingin belayar di lautan tanpa kapal”.

 • Daripada Umar Al-Khattab r.anh: “Kemuliaan (hidup) di dunia adalah dengan harta, sedangkan kemuliaan di negeri akhirat adalah dengan amal soleh yang dibawa”.

 • Daripada Uthman bin Affan r.anh: “Kerisauan terhadap dunia menggelapkan hati; sementara kerisauan kepada akhirat memberi sinar pada hati”.

 • Daripada Ali kwj: “Sesiapa yang mencari ilmu maka syurga akan mencarinya; barangsiapa yang mencari maksiat maka neraka akan mencarinya”.

 • Daripada Al-A’masy rh: “Barangsiapa yang modalnya adalah taqwa, maka lidah-lidah (manusia) akan menyebut keberuntungan agamanya. Barangsiapa yang modalnya adalah dunia, maka lidah-lidah (manusia) akan menyebut-nyebut betapa rugi agamanya”*[sebutan di sini mungkin bermaksud selepas kematian seseorang]

 • Daripada Sufyan Ats-Tsauri rh: “Setiap maksiat yang berpunca daripada syahwat adalah diharapkan untuk beroleh keampunan. Manakala setiap maksiat yang berakar daripada kesombongan sukarlah diharapkan keampunannya. Ini kerana maksiat yang dilakukan iblis berpunca daripada rasa sombongnya, sementara kehinaan Adam a.s kerana menuruti hawa nafsunya”.

 • Daripada sebahagian orang zahid: “Sesiapa yang melakukan dosa dengan tertawa, Allah akan menghumbankannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Barangsiapa yang melakukan ketaatan sedangkan ia menangis, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dalam keadaannya tertawa”.

 • Daripada sebahagian hukamak: “Jangan sesekali meremehkan kecilnya dosa kerana daripadanyalah bertunas dosa-dosa besar”.

 • Daripada Nabi SAW: “Tidak dinamakan dosa kecil jika ia berterusan dilakukan, dan tidak dinamakan dosa besar jika disertai penyesalan”.

 • Dikatakan: “Kesibukan para ’Arifin itu adalah memuji Allah, sementara kesibukan para zahidin adalah berdoa kepada Allah. Ini kerana kesibukan orang ‘arif itu adalah Tuhannya sedangkan kesibukan orang zahid itu adalah dirinya”.

 • Daripada sebahagian hukamak: “Sesiapa yang menyangka ada pembela selain Allah, itu petanda kurangnya ma’rifah tentang Allah. Barnagsiapa yang menyangka ada musuh yang patut dimusuhi melebihi hawa nafsunya, maka itu petanda kejahilannya akan nafsunya sendiri”.

 • Daripada Abi Bakr As-Siddiq r.anh berkenaan firman Allah swt; “Telah timbul kerosakan di laut dan di darat disebabkan perbuatan manusia…: “Daratan ialah lidah dan lautan adalah hati. Apabila rosak lidah maka rosaklah hati, dan apabila rosaknya hati menangislah para malaikat”.

 • Dikatakan: “Sesungguhnya syahwat akan menjjatuhkan raja ke taraf hamba, sedangkan kesabaran (mengawal nafsu) akan menabalkan seorang hamba sebagai raja. Apakah tidak engkau perhatikan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha?’.

 • Dikatakan lagi: “ Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Sementara celakalah orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan”.

 • “ Sesiapa yang meninggalkan dosa lembutlah hatinya. Sesiapa yang meninggalkan perkara yang haram dan memakan yang halal jernihlah fikirannya. Allah telah mewahyukan kepada sebahagian NabiNya: “Taatlah kepadaKu pada apa yang telah Aku perintahkan dan janganlah bermaksiat kepadaKu pada apa yang telah Aku nasihatkan”.

 • “Kesempurnaan akal adalah menuruti redho Allah dan menjauhi kemurkaanNya”.

 • “Tiada keterasingan bagi orang yang memiliki keutamaan dan tiada negeri / tempat tinggal bagi pemilik kejahilan”.

 • “Pergerakan untuk melakukan ketaatan adalah simbol (makrifah kepada Allah) sepertimana gerakan badan menandakan hidupnya pemilik badan tersebut”.

 • Sabda Nabi SAW: “Pangkal seluruh kejahatan adalah cinta dunia dan pangkal segala fitnah adalah menahan pemberian (al-‘usyr) dan zakat”.

 • Dikatakan: “Orang yang mengakui kekurangan selamanya terpuji. Pengakuan akan kekurangan (diri / amalan) adalah petanda diterima (amalan)”. Dikatakan lagi: “Mengingkari ni’mat itu tercela, bersahabat dengan orang bodoh pula membawa celaka”.

 • Berkata seorang penyair:

“ Wahai orang yang disibukkan dengan dunianya,

Sungguh! Panjang angan-angan telah menipunya,

Sentiasalah ia di dalam kelalaian,

Sehingga ajal hampir menjelang,

Maut pun datang tanpa amaran,

Kubur menjadi peti amalan,

Bersabarlah menempuh cubaan dunia,

Tidakkan mati sebelum ajalnya”….


Tamat terjemahan bab dua

11.38 mlm

Isnin 2 mac 2009

MTK