Background photo di atas saya ambil daripada facebook seorang teman. Ia adalah hakmilik Hairul Anuar Photography & Design (Klik).

Tuesday, August 16, 2011

TAZKIRAH..

Tidak pasti terjemahan ini daripada kitab apa. Cuma terjumpa di dalam folder simpanan. Semoga ada manfaatnya.

***

PERINGATAN BUAT PENUNTUT ILMU DAN ULAMA


Selepas Bismillah, pujian dan selawat.

Berkata Syaikh Al Imam Al ‘Alim ‘Allamah Syaikhul Islam Baqiyyatus Salaf Al Kiram Zainuddin Abul Farj Abdur Rahman Bin Syaikh Al Imam Syihabuddin Ahmad Bin Syaikh Al Imam Ibn Rajab Al Baghdadi Al Hanbali Rahimahullah Ta’ala:

Telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad, An Nasaie, At Tirmizi dan Ibn Hibban di dalam sahihnya daripada hadith Ka’ab bin Malik Al Ansori radhiyallu’anhu daripada Nabi SAW sabdanya:

“Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepaskan kepada sekawanan kambing itu lebih bahaya kepada kambing-kambing itu berbanding bahaya ketamakan seseorang akan harta dan kemegahan terhadap agamanya”. Berkata At Tirmizi: Hasan sohih.

Dan beliau (At Tirmizi) juga telah meriwayatkan dengan wajah yang lain daripada Nabi SAW melalui hadith Ibn Umar, Ibn Abbas, Abi Hurairah, Usamah Bin Zaid, Jabir, Abi Said Al Khudri Dan ‘Asim Bin ‘Adiy Al Ansori R.Anhum. Aku (Ibn Rajab) telah menyebutkan kesemuanya dan membicarakan tentangnya di dalam kitab Syarh At Tirmizi.

Di dalam lafaz oleh Jabir r.a :

“Tidaklah dua ekor serigala yang ganas mendatangi sekawanan kambing yang tidak bertuan lebih memudaratkan kepada manusia berbanding bahaya cintakan kemegahan dan harta terhadap agama seorang mukmin”.

Di dalam hadith Ibn Abbas pula disebut : cintakan harta dan kemegahan sebagai ganti kepada ketamakan (di dalam lafaz hadith).


Maka ini adalah perumpamaan yang sangat hebat yang digambarkan oleh Nabi SAW berkenaan rosaknya agama seorang mukmin disebabkan ketamakan terhadap harta dan kemegahan di dunia. Dan rosaknya agama seseorang disebabkan hal itu adalah lebih teruk berbanding kerosakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang ganas yang menyerang sekawanan kambing yang ditinggalkan oleh pengembalanya di malam hari, yang mana serigala itu akan memakan dan menerkam kambing-kambing tersebut.

Sudah sedia maklum bahawa tidak akan selamat kambing-kambing tersebut apabila berlakunya kejadian yang disebutkan itu, melainkan sedikit sekali. Lalu Nabi SAW memberitahu bahawa demikian jugalah ketamakan seseorang terhadap harta dan kemegahan akan merosakkan agamanya tidak kurang daripada kerosakan yang ditimbulkan serigala itu. Bahkan boleh jadi bersamaan atau lebih lagi rosaknya.

Menunjukkan bahawa tidak akan selamat agama seseorang jika ia tamakkan harta dan kemegahan melainkan sedikit sekali, sepertimana tidak selamatnya kambing-kambing itu daripada terkaman serigala yang ganas tersebut melainkan sedikit.

Perumpamaan yang agung ini mengandungi peringatan yang besar tentang keburukan tamak kepada harta dan kemegahan di dunia.


Ketamakan kepada harta itu ada dua jenis:-

Pertamanya ialah kecintaan yang melampau terhadap harta disertakan pula kesungguhan mendapatkannya dengan jalan yang diharuskan dan berlebihan dalam mencarinya dan mengusahakannya dengan letih lelah dan susah payah.

Sesungguhnya telah tersebut bahawa sebab terjadinya hadith tersebut adalah kejadian yang berlaku kepada beberapa orang (sahabat).

Sepertimana yang dikeluarkan oleh At Tabarani daripada hadith ‘Asim bin ‘Adiy r.a katanya:

“Aku telah membeli seratus bahagian saham / pemilikan / harta daripada harta Khaibar, lalu hal tersebut sampai kepada pengetahuan Nabi saw, lantas baginda bersabda: “tidaklah (lebih bahaya) dua ekor serigala kepada sekawan kambing yang tidak dijaga oleh gembalanya berbanding kerosakan disebabkan pencarian harta dan kemegahan oleh seorang muslim terhadap agamanya”.


Kalaulah tidak ada pada pencarian harta itu selain mensia-siakan kemuliaan umur yang tidak ada galang gantinya - yang mana membolehkannya menggunakan umur tersebut bagi berusaha mendapatkan darjat yang tinggi dan kenikmatan yang berkekalan -, maka mensia-siakannya bagi mendapatkan rezeki yang telahpun dijanjikan dan ditetapkan baginya – dan dia tidak akan mendapat selain yang ditentukan dan dijanjikan untuknya- kemudian harta tersebut tidak dimanfaatkannya, bahkan ditinggalkan bagi orang lain, lalu ia terpisah dari hartanya sedangkan hisabnya adalah ke atas dirinya dan manfaatnya kepada orang lain.

Dia menghimpun harta bagi orang yang tidak akan berterima kasih kepadanya sedangkan ia akan menghadap kepada (Allah) yang tidak akan menerima uzurnya (akibat mensia-siakan umur sehingga terlepas kesempatan untuk berbekal menuju akhirat). Maka semua itu pun sudah cukup menjadi celaan (kepada pencarian harta itu). *

*Jangan pula disalahfahamkan bahawa pengarang yang mulia memaksudkan agar kita tidak mencari harta, (lihat pada ayat yang dihitamkan) tetapi seandainya harta yang dicari dimanfaatkan ke jalan Allah, menghubungkan silaturrahim, bersedekah dan berzakat, memberi hadiah dan pelbagai lagi jalan kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang terpuji di dalam agama. Bahkan susah payah seseorang mencari harta itu dinilai berpahala pula jika demikian niatnya seperti yang diisyaratkan di dalam banyak hadith Nabi SAW. [pent]


Maka orang yang tamak itu telah mensia-siakan waktunya yang mulia dan membahayakan dirinya yang tidak ada galang gantinya di dalam perjalanan yang berbahaya untuk mengumpul harta yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang lain.

Dikatakan :

Janganlah engkau menyangka kemiskinan itu pada tiadanya harta benda,

Tetapi kemiskinan yang sebenarnya adalah pada hilangnya agama.


Dikatakan kepada sebahagian hukamak: “Sesungguhnya fulan mengumpulkan harta”.

Ia kembali bertanya: “Apakah ia mengumpulkan juga hari-hari di mana dia membelanjakan hartanya itu?”

Maka jawab yang bertanya: “Tidak!”

Lalu ujar si hukamak: “Kalau begitu ia tidak mengumpulkan apa-apa pun!”


Di dalam sebahagian atsar Israiliyyat disebutkan:

“Rezeki itu telah ditentukan dan si tamak itu tiada bahagian (selain yang ditentukan). Anak adam! Jika engkau habiskan umurmu mencari dunia, maka bila pula engkau mencari akhirat?”


(Syair)

“Jika engkau lemah dari berbuat kebaikan di dunia,

Maka engkau sebenarnya untuk akhirat tidak berbuat apa-apa.”


Berkata Ibn Mas’ud r.a :

“Keyakinan (iman) itu adalah engkau tidak mencari keredhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Dan engkau tidak memuji seorang pun atas rezeki yang telah ditentukan Allah. Dan engkau tidak pula mencela seseorang pun atas apa yang tidak diberikan Allah kepadamu.

Sesungguhnya rezeki itu tidak akan dipercepatkan oleh ketamakan si tamak dan tidak dapat ditahan oleh kebencian orang yang membenci (mu). Kerana sesungguhnya Allah menjadikan kelapangan dan kegembiraan itu pada keyakinan dan sifat redho, serta menjadikan keresahan dan dukacita itu pada ragu-ragu dan sifat marah (kepada takdir).”


Berkata sebahagian salaf:

“Apabila takdir itu benar, maka sifat tamak itu batil. Apabila khianat sudah menjadi tabiat manusia, maka menaruh kepercayaan kepada setiap orang itu satu kelemahan. Apabila maut itu memburu setiap orang, maka merasa tenang dengan dunia itu suatu kebodohan”.


Abdur Rahman Bin Zaid bersumpah dengan Nama Allah katanya:

“Sungguh ketamakan seseorang itu lebih aku takutkan berbanding permusuhan para musuhnya. “

Beliau berkata:

“Wahai saudara-saudaraku! Janganlah kamu merasa iri terhadap si tamak itu dengan kekayaan dan lapangnya pencarian serta banyak hartanya. Tetapi pandanglah ia dengan pandangan kemarahan disebabkan kesibukannya hari ini yang akan menjadikan ia hina di akhirat kemudian ia takabbur pula.”


Beliau juga berkata:

Tamak itu dua jenis. Tamak yang mencelakakan dan tamak yang bermanfaat.

Tamak yang bermanfaat adalah ketamakan seseorang untuk berbuat taat kepada Allah.

Adapun tamak yang mencelakakan adalah ketamakan seseorang kepada dunia sedangkan dia disibukkan dengannya dan disengsarakan, tidak dimudahkan, dan tidak pula mendapatkan kelazatan sehinggakan ia tidak pernah meninggalkan kecintaannya kepada dunia itu untuk berbekal kepada akhiratnya ditambah pula dengan kelalaiannya daripada akhirat yang berkekalan dan abadi.”


Sebahagian mereka (salafussoleh) berkata tentang hal ini:

Janganlah engkau iri dengan si tamak dengan kekayaannya,

Tetapi pandanglah ia dengan pandang kemarahan dan tidak suka,

Sesungguhnya si tamak itu disibukkan dengan kekayaannya,

Daripada kegembiraan dengan apa yang


Yang lain pula berujar:

Wahai si tamak lagi bakhil masa akan meninggalkanmu,

Sedang engkau berfikir-fikir pintu manakah yang akan tertutup bagimu,

Engkau mengumpulkan harta, maka fikirkan apakah engkau mengumpul untuknya?


Wahai pengumpul harta, masa akan mencerai beraikannya!

Hartamu itu engkau mengumpul sedang warismu akan mendapatnya,

Tiadalah harta itu bagimu, selain sewaktu engkau menggunakannya,

Sesungguhnya qana’ah itu sesiapa yang merasa cukup apa yang didapatinya,

Tidak meletihkan diri mencari apa yang bakal mengganggu tidur malamnya.


Sebahagian hukamak menulis kepada saudaranya yang tamak kepada dunia. Tulisnya:

“Sesungguhnya engkau berpagi hari dalam keadaan tamak kepada dunia lalu engkau berkhidmat kepadanya. Sedangkan ia akan mengeluarkanmu dalam keadaan bongkok, berpenyakit, kepayahan dan segala musibah. Seolahnya engkau itu tidak pernah memerhatikan betapa si tamak seringkali terhalang, sedangkan si zahid mendapatkan bahagian rezeki yang dijanjikan.”


Seorang Badwi mencela saudaranya yang tamak. Katanya:

“Saudaraku! Engkau itu mencari dan dicari. Engkau dicari oleh yang bakal mendapatkanmu, sedang engkau mencari-cari sesuatu yang telah ditetapkan bagimu. Saudaraku! Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana si tamak itu terhalang, sedangkan si zahid itu mendapat apa yang dijanjikan?”


Berkata sebahagian hukamak:

“Manusia yang paling lama gelisahnya adalha orang yang hasad. Yang paling berbahagia hidupnya adalah yang qana’ah. Yang paling sabar di atas kehinaan di antara mereka adalah si tamak. Yang paling rendah hidupnya adalah yang paling menolak dunia. Dan yang paling besar penyesalannya adalah si alim yang melampaui batas.”

Wallahu a’lam.

Monday, August 15, 2011

TA'LIIMUL MUTA'ALLIM - FASAL TAWAKKAL

Langkau beberapa fasal daripada siri sebelum ini. InsyaAllah akan diterjemahkan nanti sambungan fasal siri sebelum ini.

***

FASAL TAWAKKAL

Kemudian adalah menjadi suatu kemestian bagi seorang penuntut ilmu untuk mempunyai sifat tawakkal dalam menuntut ilmu. Janganlah ia menyibukkan hatinya dengan kerisauan tentang urusan rezekinya.

Imam Abu Hanifah telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Al Hasan Az Zubaidi r.anh, sahabat Rasulullah SAW :

”Barangsiapa yang menuntut ilmu berkenaan agama Allah, maka Allah akan mencukupi baginya apa yang dicitakannya serta akan menganugerahkannya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-disangka”.

Kerana sesungguhnya barangsiapa menyibukkan hatinya dengan urusan rezeki berkaitan makanan sehari-hari dan pakaian untuk dipakai, amat sedikitlah peluangnya dan kesempatan yang dicurahkan untuk mendapatkan kemuliaan akhlak dan urusan-urusan yang agung.

Ada disebutkan:

Tinggalkanlah kemuliaan dan tak usahlah pergi mencarinya,

Duduklah! Kerana hasratmu cuma makanan dan pakaian semata.

Telah berkata seorang lelaki kepada (Husain) Mansur Al Hallaj: ”Berilah pesanan kepadaku!”

Lalu jawabnya: ”Ia adalah nafsumu sendiri! Jika engkau tidak menyibukkannya, maka ia akan menyibukkanmu!”.

* Husain Mansur Al-Hallaj adalah salah seorang tokoh kontroversi di dalam sejarah Umat Islam. Beliau telah dihukum bunuh setelah difatwakan sesat oleh ramai ulama di zaman tersebut kerana ucapan-ucapannya yang secara zahirnya membawa makna kufur.

Namun pada ahli sufi, ucapan-ucapan seperti itu adalah latah (syatahat) yang tersebut oleh lidah akibat sesuatu keadaan yang menimpa hati sehingga menyebabkan lidah terkeluar ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya.

Hal ini seperti seorang yang diceritakan di dalam sebuah hadith yang sohih, telah kehilangan tunggangannya berserta bekalannya, kemudian dipendekkan cerita ia tertidur lalu mendapati kembali tunggangannya itu setelah ia terjaga ada di sisinya. Kegembiraannya itu telah menyebabkan terpacul daripada mulutnya ucapan: ”Ya Allah Engkau hambaku dan aku TuhanMu!”. Anda boleh merujuk hadith ini di dalam Riyadhus Solehin, Bab Taubat.


Maka hendaklah setiap orang menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga nafsunya tidak berpeluang menyibukkannya dengan keinginan-keinginannya.

Tidak sepatutnya seorang yang berakal itu merisaukan tentang urusan dunia; kerana kerisauan dan kesedihan itu tidak sedikitpun dapat menolak musibah yang menimpa dan tidak memberi manfaat apa pun. Bahkan ia hanya akan memudaratkan hati dan akal serta badan dan menghilangkan pula kesempatan melakukan kebaikan. Risaukanlah urusan akhirat kerana ia lebih bermanfaat.

Adapun sabda Rasulullah SAW:

”Sesungguhnya ada di antara dosa-dosa itu dosa yang tidak dapat menghapuskannya melainkan oleh kerisauan dalam mencari kehidupan”.

Maka yang dikehendaki daripadanya adalah, kadar kerisauan tersebut tidaklah menghalangnya daripada melakukan amalan kebaikan dan tidak pula merisaukan hatinya sehingga menghalang hadirnya hati ketika di dalam solat. Sesungguhnya kadar kerisauan dan tujuan seperti yang demikian itu adalah dikira termasuk di dalam amalan akhirat juga.

Tidak dapat tidak juga, seorang penuntut ilmu itu hendaklah sedaya upaya meminimakan hubungkait keduniaan dengan dirinya. Kerana inilah, mereka (para penuntut ilmu zaman dahulu) memilih keterasingan.

# Selaklah lembaran-lembaran sejarah para ulama dahulu, bagaimana mereka memilih untuk berjauhan daripada kampung halaman dengan berkelana dan mengembara bagi menuntut ilmu.

Kembara seorang penuntut ilmu adalah keterasingan yang mencampakkannya ke daerah yang para penghuninya tidak mengenalnya, jauh daripada rakan taulan dan sanak saudara.

Dalam keadaan sebeginilah mereka menjadi lebih fokus dan jitu akan tujuan mereka dalam menuntut ilmu. Maka sekarang lihatlah dirimu sendiri, wahai para penuntut ilmu! Adakah dirimu bersedia untuk menjejaki bekas tapak kaki mereka?


Adalah menjadi satu kemestian bagi penuntut ilmu itu untuk menanggung kesukaran dan kelelahan di dalam kembara menuntut ilmu. Ia sepertimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalaam di dalam kembara menuntut ilmunya, yang mana tidak pernah diceritakan bahawa ia pernah mengucapkannya di dalam kembaranya yang lain, iaitu:

”Demi sesungguhnya kita telah menempuh kelelahan di dalam perjalanan kita ini”. [Al Kahfi, 64]

(Ia dinukilkan kepada kita oleh Al Quran) agar dapat diketahui bahawa kembara menuntut ilmu itu tidak akan pernah sunyi daripada kelelahan. Ini kerana menuntut ilmu itu adalah satu urusan yang agung, dan ia adalah lebih afdhol daripada perjalanan jihad fi sabilillah menurut kebanyakan para ulama. Dan kadar pahala itu adalah bergantung kepada kadar keletihan dan kelelahan yang terpaksa ditempuhi.

Maka barangsiapa yang mampu bersabar di atas hal itu, ia akan mengecapi kelazatan ilmu yang melampaui segala kelazatan dunia ini.

Kerana hal inilah, Muhammad bin Al Hasan apabila ia berjaga malam pada malam-malamnya kerana menelaah dan mengulangkaji ilmu, lalu ketika terlerai padanya kemusykilan-kemusykilan yang ditemui jawapannya di dalam ulangkajinya itu, ia pun berkata: ”Di manakah agaknya para putera raja daripada kelazatan sebegini!”

# Maknanya di sini adalah, ilmu merupakan suatu kelazatan yang tidak terbanding bagi para pencintanya. Para putera raja, yang sekalipun hidupnya tenggelam di dalam kemewahan dan kelazatan duniawi semenjak hari pertama ia dilahirkan, maka kelazatan dan kenikmatan duniawinya itu adalah tidak sebanding walaupun sebelah sayap nyamuk dengan kelazatan ilmu yang dikecapi oleh para pencintanya.

Kini, lihat pula ke dalam dirimu wahai penuntut ilmu! Adakah engkau sudah pernah merasai sekelumit kelazatan tersebut? Ataukah menuntut ilmu bagimu hanyalah satu bebanan yang terpaksa engkau pikul kerana ingin mengambil hati orang tua dan sebagai mengelakkan diri agar tidak dikata orang sebagai penganggur yang tiada kerja? Ayuhlah kita perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, agar Allah SWT memudahkan ilmu kepada kita sepertimana DIA telah memudahkan besi kepada Nabi Daud serta dapat pula kita mengecapi kelazatan ilmu seperti yang dirasai oleh para pendahulu kita itu. Amin.


Maka sudah semestinyalah bagi seorang penuntut ilmu itu untuk tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain selain daripada ilmu. Selain itu janganlah sesekali ia berpaling daripada feqah.

Telah berkata Muhammad (bin Al Hasan) r.h: ”Pekerjaan kita ini adalah daripada buaian sehingga ke liang lahad. Oleh itu, barangsiapa yang berhasrat untuk meninggalkan ilmu kita ini sekali waktu, maka biarkanlah waktu yang meninggalkannya”.

Seorang faqih, iaitu Ibrahim bin Al Jarrah telah masuk untuk melawat Abu Yusuf yang sedang sakit yang membawa kepada kematiannya. Abu Yusuf ketika itu sedang turun naik nafasnya hampir nazak.

Lalu Abu Yusuf, di dalam keadaan sebegitu, bertanya kepada Ibrahim: ”Melontar Jamrah itu, dengan menunggang kenderaankah atau berjalan kaki yang lebih afdhol?”

Namun ia tidak tahu jawapannya. Maka Abu Yusuf sendiri yang menjawab dengan katanya: ”Melontar jamrah dengan berjalan kaki itu lebih disukai pada dua jamrah yang pertama”.

Beginilah hendaknya seorang faqih itu untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu pada keseluruhan waktunya. Maka di kala itu ia akan mendapatkan kelazatan yang agung.

# MasyaAllah! Lihatlah betapa di saat nyawa akan keluar meninggalkan badan, Imam Abu Yusuf masih sempat melontarkan soalan menguji anak muridnya berkenaan masalah feqah.

Betapa ilmu telah benar-benar memberi kelazatan kepada mereka sehinggakan kesakitan maut itu seakan tidak membimbangkannya kerana hatinya sedang mengecap kelazatan ilmu. Orang yang berehat di atas sofa yang empuk di dalam bilik yang selesa dan berhawa dingin, maka apakah terik mentari di luar sana mengganggu dirinya?


Disebutkan bahawa telah dimimpikan oleh seseorang akan Muhammad (bin Al Hasan) setelah kematian beliau, lalu ditanyakan kepadanya: ”Bagaimanakah keadaanmu ketika dicabut nyawa?”. Maka jawabnya: ”Aku ketika itu sedang memikirkan dengan mendalam tentang permasalahan hamba mukatab, dan aku tidak merasa bahawa ruhku telah keluar”.!!

Dikatakan juga bahawa beliau pernah berkata pada akhir umurnya: ”Permasalahan hamba mukatab telah menyibukkanku sehingga menjadikan aku tidak sempat melakukan persiapan untuk hari (kematianku) ini”*. Beliau mengatakan begitu hanyalah kerana bersikap tawadhu.

# Manakan tidak! Apakah terlintas di benak kita bahawa manusia yang berkedudukan seperti Muhammad bin Al Hasan yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, serta teman dan guru kepada Imam Asy Syafi’e, juga sahabat kepada Qadhi Abu Yusuf itu tidak membuat persediaan bagi menghadapi hari keberangkatan ke alam akhirat? Fa haihaata. Amat jauhlah sangkaan itu!

* Permasalahan mengenai hamba mukatab adalah satu perbincangan di dalam ilmu feqah mengenai hamba-hamba yang ingin membebaskan diri mereka dari perhambaan dengan membayar kepada tuan-tuan mereka mengikut syarat-syarat dan persetujuan yang ditetapkan. Untuk lanjutan keterangan maka bolehlah dipelajari di dalam pelajaran feqah.

Bersambung...